2021 Yılı Hacettepe Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 8 Ocak 1992 tarihli oturumunda, 92-9 karar sayısı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi ile sunumuna başlanan Hacettepe Ödülleri, hangi üniversiteden olursa olsun araştırmacıların bilimsel çalışmalarını desteklemek, üstün niteliklerini ve başarılarını toplumla paylaşmak, yaşamları boyunca topluma hizmet adına sergiledikleri başarılar ya da gerçekleştirdikleri çalışmalara saygı göstermek için veriliyor.

2021 Yılı Hacettepe Ödülleri, 24 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde sahiplerini buldu. Ödüle hak kazananların listesi şöyle:

Topluma Hizmet Ödülü
Doç. Dr. Burcu Şimşek & Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü ve Kültürlerarası İletişim
“Göç ve toplumsal uyum konusuna yönelik üstün nitelikli çalışmalarından ötürü”

Eğitime Katkı Ödülü
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
“Eğitimde dijital teknolojilerin etkin kullanımına yönelik üstün nitelikli çalışmalarından ötürü”

Bilim Ödülü

Tıp ve Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Ömrüm Uzun, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
“Antibiyotiklerin uygun kullanımı ve antibiyotik direncinin önlenmesine yönelik bilimsel katkılarından ötürü”

Bilim Teşvik Ödülü

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Prof. Dr. Emine Yılmaz, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
“Çağdaş Türk Lehçeleri alanına yönelik umut vadeden bilimsel çalışmalarından ötürü”

Fen ve Mühendislik Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Taş, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
“Gıdaların daha kaliteli ve güvenli olacak şekilde yeniden tasarlanması konusunda umut vadeden bilimsel çalışmalarından ötürü”

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren Saylan, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
“Hassas sağlık ve çevre güvenliği uygulamaları için moleküler baskılanmış polimerler ve taşınabilir sensörler konusunda umut vadeden bilimsel çalışmalarından ötürü”

Tıp ve Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. İlkay Sedakat İdilman, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Radyoloji Anabilim Dalı
“MR ile hepatik görüntüleme konusunda umut vadeden bilimsel çalışmalarından ötürü”

Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
“Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıkları, primer siliyer diskinezi ve kistik fibrozis konularında umut vadeden bilimsel çalışmalarından ötürü”

Sanat Teşvik Ödülü
Arş. Gör. Dr. Tuba Merdeşe, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
“Heykel alanında umut vadeden sanatsal çalışmalarından ötürü”

Ayrıntılar için: odul.hacettepe.edu.tr