2022-2027 Araştırma Öncelik Alanları Raporu yayınlandı

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Çalışma; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerin araştırma önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma önceliklerinin derlenmesinden oluşan 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın ilk aşamasında araştırmacılarımız bireysel geri bildirimleri onceliklialan.hacettepe.edu.tr  adresinden ulaşılabilen çevrimiçi form üzerinden toplanmıştır. Bu aşamada üniversitemizde görev yapan 1250+ araştırmacı geri bildirimde bulunmuştur. İkinci aşamada araştırmacıların geri bildirimleri, bağlı oldukları akademik birimlere göre ayrıştırılarak fakültelere iletilmiştir. Akademik birimlerde oluşturulan komiteler aracılığı ile araştırmacıların bireysel geri bildirimlerini esas alarak bölüm ve fakülte düzeyinde Birim Araştırma Öncelik Alanları Belgesi, birimlerimizin akademik kadrosu, araştırma öncelik alanları, alt çalışma konuları, anahtar kelimeleri, önemi ve gerekçesini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışmanın son aşamasında akademik birimler tarafından hazırlanan belgeler derlenerek Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu hazırlanmıştır.

Raporun giriş bölümünde üniversitemizin araştırma politikası, araştırma ekosistemi, araştırma altyapısı, araştırma destek birimleri, araştırmacı profili ve araştırma performansı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırma önceliklerini tüm akademik disiplinleri kapsayacak şekilde araştırmacılarımızın geri bildirimlerine dayalı olarak hazırlamış olan üniversitemiz önümüzdeki dönemde; nitelikli araştırmacıları, güçlü araştırma altyapısı ve destek mekanizmalarının katkısıyla önceliklerini hayata geçirerek önemli çıktılar ortaya koyacaktır. Üniversitemizin mekan, insan ve finans kaynaklarını öncelikleri doğrultusunda kullanarak daha ileri hedeflerine ulaşabileceğini ve ülkemiz yükseköğretim sisteminde fark yaratmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Vural Gökmen
Rektör Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi 2022-2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu için tıklayınız.