45. Ulusal Kurultay Asistan Bildiri Yarışması’nda birincilikle döndüler

Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim görevlileri, 45. Ulusal Kurultay Asistan Bildiri Yarışması’nda birinci oldu.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim görevlileri, 45. Ulusal Kurultay Asistan Bildiri Yarışması’nda birinci oldu.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek, Prof. Dr. Mert Çalış, Dr. Güven Ozan Kaplan ve Radyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Elif Günay Bulut, Dr. Halil İbrahim Altunbulak'ın gerçekleştirdiği "Fronto- orbital ilerletme segmentine non-vaskülarize kemik grefti olarak distraksiyon osteogenezi uygulanan kraniosinostoz hastalarının geç dönem kemik kalitesinin morfolojik, radyografik ve dansitometrik yöntemlerle değerlendirilmesi" isimli çalışma, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 45. Ulusal Kurultay Asistan Bildiri Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.