Dr. Öğretim Üyesi Seçil Demirkol Canlı'ya TÜBİTAK 3501 desteği

Üniversitemiz Kanser Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı, Tümör Patolojisi Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçil Demirkol Canlı'nın, prostat kanserinde biyoinformatik yöntemler ile belirlenmiş özgün bir biyobelirtecin klinik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesini hedefleyen projesi TÜBİTAK 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Patolojik gleason skorlamasının prostat kanserinin agresifliğinin belirlenmesinde önemli rol oynadığı, ancak her zaman prostatektomi Gleason skoru ile örtüşmeyebildiği belirtiliyor. Önerilen projede, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakütesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güdeloğlu, Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Güneş Güner ve Koç Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Baydar ortaklığı ile Gleason skoruna ek olarak ifade seviyesi incelenecek özgün aday bir biyobelirtecin, prediktif ve prognostik ilişkilerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Çalışma kapsamında aday belirtecin omik veriler temelinde biyoinformatik yöntemler ile incelenerek ilişkili olduğu biyolojik mekanizmaların tespiti, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Begüm Kocatürk’ün iş birliğiyle in vitro deneyler ile desteklenecek.