FBE Veri Analiz Birimi'nden 52 Yılı Kapsayan Rapor

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kasım 2020 tarihinde kurulan “FBE Veri Analiz Birimi” yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonunda “Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğretim Performansı (1968-2020)” raporunu hazırladı. Rapor, enstitü altındaki anabilim dallarının 1968-2020 yılları arasında bitirdiği lisansüstü tezlerinin dağılımını, bunların meta analizlerini, tez üretim hızlarını (TÜH), yoğunluk indekslerini (YI) ve yüksek lisans/doktora tezlerinin üretkenlik analizlerini (p2) içermektedir.  Bu çalışma, bir yandan önemli düzeyde veri toplanmasını sağladığı gibi, diğer yandan verilerin analizi lisansüstü düzeyinde enstitünün geçmişten günümüze bilimle kurduğu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Rapor, üniversitemizin Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ileriye yönelik planlamalarında nerede durduğunu, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, başlangıç hedeflerine göre geldiği noktayı göstermesi açısından da önemlidir. Ayrıca, gelecek projeksiyonu yapmak için gerekli olan meta analiz çalışmaları için başlangıç noktasıdır.   

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak raporu indirebilirsiniz:
FBE Rapor 2021