Kırmızı sırtlı peri bülbülü iklim değişimi nedeniyle yok olmanın eşiğinde

Kırmızı sırtlı peri bülbülü (Malurus melanocephalus), Avustralya'nın ötücü kuşlarından biri. Bu tür, dağılım gösterdiği alan içinde dikkat çekici bir genetik çeşitlilik deseni sergiliyor. Hacettepe Üniversitesi, Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında üretilen modellemelerin sonuçları çok da iç açıcı görünmüyor. Modellemeler, bu türün mevcut olan iki alttüründen birinin ve bunun yanında sahip olduğu genetik çeşitliliğin büyük bir bölümünün, günümüzün büyük problemlerinden iklim değişimi nedeniyle 2070 yılına kadar ortadan kalkacağına işaret ediyor. Araştırma, bu sonuçları küresel ısınmanın Avustralya'ya ve Dünya biyoçeşitliliğine olumsuz bir maliyeti olarak değerlendiriyor.

Makalenin yazarı Biyoloji Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş'ın gazetemize belirttiği üzere içinde olduğumuz bu dönem biyoçeşitlilik kayıplarıyla karakterize olmuş bir zaman dilimini tanımlıyor ve yaşadığımız gezegeni paylaştığımız türlerin çok büyük bir bölümü tehdit altında. Perktaş, gerekli önlemlerin alınmaması halinde iklim değişiminin faturasını daha fazla kayıpla ödemek zorunda kalacağımızı sözlerine ekliyor.

Çalışmanın detaylarına Biological Journal of the Linnean Society dergisinin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

(Kapak fotoğrafı: Greg Miles)