Öğretim üyemize Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı, Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı, Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu (“European Confederation of Medical Mycology”-ECMM) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
ECMM Yönetim Kurulu seçimi, Atina’da 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan 11. “Trends in Medical Mycology” (TIMM) Kongresi kapsamında gerçekleştirildi.
“Fellow of European Confederation of Medical Mycology” (FECMM) ve “Fellow of European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases” (FESCMID) uluslararası onursal unvanları olan ve Bilim Akademisi Asli üyesi olan Prof. Arıkan Akdağlı, 2012- 2020 yılları arasında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (“ESCMID”) Fungal Enfeksiyon Çalışma grubu (“EFISG”) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
Prof. Dr. Arıkan Akdağlı’nın, Tıbbi Mikoloji alanında antifungal ilaçlar, antifungal duyarlılık testleri, antifungal ilaçlara direnç ve invaziv fungal enfeksiyonların laboratuvar tanısı konusundaki araştırmalarını içeren çok sayıda uluslararası eseri bulunuyor.  Hacettepe Üniversitesi 1999 yılı Bilimde Teşvik Ödülü, TUBİTAK 2005 yılı Teşvik Ödülü ve Hacettepe Üniversitesi 2020 yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Bilim Ödülü’ne de layık görülen Akdağlı, antifungal ilaçlar alanındaki eserleriyle, sıralamada önde gelen bilim insanları arasında yer alıyor.
 (%0.1; “Expertscape World Expert in Antifungal Agents” [expertscape.com - @Daily_Experts].