Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen’in projesine TÜBİTAK desteği

2023 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirilerek, 115 projeden 85 proje önerisinin desteklenmesine, 10 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda, üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi/Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen’in, Türkiye'deki bilim merkezlerine yönelik yeni bir eğitim modülü geliştirmek üzere vermiş olduğu proje TÜBİTAK 1001 projesi olarak desteklenmeye hak kazandı.

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen’in, “Bilim Merkezi Rehberlerinin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Yeni Bir Eğitim Modelinin Geliştirilmesi (Bimrem): Planlama, Uygulama ve Değerlendirme” başlıklı projesi ile yeni bir eğitim modülünün geliştirilmesi amaçlanıyor.