Sayılarla toplumsal cinsiyet eşitliği analizi raporu yayınlandı

Hacettepe Üniversitesi, yenilikçi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Üniversitenin birçok biriminden, bu konuda deneyim ve bilgi sahibi kişilerden oluşan bir ekiple ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ’ın öncülüğünde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” nı hazırladı. Altı alt komisyonun çalışmasıyla ortaya konulan eylem planı, 10 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 2018-2021 yılları arasına ilişkin ayrı bir çalışma yürütülerek “Hacettepe Üniversitesi’nde Sayılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin mevcut durum analizi raporlaştırıldı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), tarafından geliştirilen “Etki Sıralaması” (Impact Ranking) sistemi ile üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ana başlıklarına uygun strateji, politika ve uygulamaları değerlendiriyor. Bu alanda yaptığı çalışmaların bir karşılığı olarak, 2022 yılı etki sıralaması sonuçlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ana başlığında, 938 üniversite arasında 25. üniversite olma başarısını elde etmiş durumda. Bu başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak adına da, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” önemli bir yol haritası ortaya koyma amacını taşıyor.

Raporu incelemek için lütfen tıklayın.