Üniversitemizden 20 projeye TÜBİTAK 1001 desteği

2023 yılı 1. döneminde TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan 1654 proje önerisinden 1550’si bilimsel değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 245 proje önerisinin desteklenmesine, 23 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verildi. 133 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 17 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine imkân sağlandı. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2023 yılı 1. dönem kriterleri kullanılacak ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dâhilinde destek verilecek.

Üniversitemizden aşağıdaki 20 proje, desteklenmesine karar verilen 268 proje arasında yer alıyor.

ARAŞTIRMA GRUBU

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

PROJE ADI

KBAG

BANU ŞEBNEM ÖNDER

İklim Değişikliğinin Genetik Etkilerinin Model Organizma Drosophila melanogaster'de Uzun Dönem Izleme Çalışması ile Araştırılması

SBAG

BARAN ERMAN

Primer T Hücre Yetmezliklerinde, Immün Sistemde Spesifik Rolleri Olan Nadir Lenfosit Alt Gruplarının Yeni Nesil Tek Hücre Dizileme Ile Transkriptom Analizi

SOBAG

BAŞAK DALGIÇ

Dijitalleşmenin Yeşil Karmaşıklığa Etkisi: Ülkeler Ve Türkiye Için İller Ve Firmalar Düzeyinde Bir Araştırma

TOVAG

BERAT AYTÜL HAMZALIOĞLU

Fırıncılık Ürünlerinde Kullanılmak Üzere Kimyasal Ve Biyokimyasal Reaksiyon Mekanizmalarıyla İmmünojenik Peptitleri Azaltılmış Modifiye Gluten Eldesi

SBAG

ECEM EVRİM ÇELİK

Antioksidan Kapasitesi Arttırılmış Yulaf Kepeği Tüketiminin Neoplastik Ve İltihabi Bağırsak Hastalıklarına Karşı Koruyucu Etkisinin Fare Hastalık Modellerinde Araştırılması

SOBAG

ESRA BURCU SAĞLAM

Engellilik Adaleti Ve Afet Adaleti Kesişiminde Engel Türü Farkli Bireylerin Deprem Sürecine İlişkin Düşünceleri Ve Farkindaliklari

KBAG

GÜLŞAH MERVE KILINÇ

Konak-Patojen Ilişkisine Antik Holobiyomlarla Bakış: Diş Çürümesi Ile Ilişkili Genetik Yapının Ve Insan Ağız Mikrobiyatasının Temporal Değişiminin Ve Etkileşiminin Antik Dna Ile Araştırılması

SBAG

GÜNEŞ ESENDAĞLI

Kemoterapi Ajanları Ile Konjuge Edilmiş Folat Reseptör 1 (Folr1) Hedefleyen Özgün Peptit Dizisinin Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde (Khdak) Etkililiğinin Değerlendirilmesi

ÇAYDAG

HARUN AYDIN

2023 Kahramanmaraş Depremleri Enkazının Su Kaynakları Ve Ekosisteme Etkileri Açısından Araştırılması: Antakya Örneği

SBAG

İBRAHİM VARGEL

Vasküler Malformasyonlar Ve İlişkili Aşırı-Büyüme Bzoukluklarında Genetik Spektrum Analizi Ve Fenotip İle İlişkilendirilmesi

EEEAG

İSMAİL UYANIK

Çoklu Duyusal Entegrasyon Ve Dinamik Duyusal Ağırlıklandırmanın Sistem Tanıyımı

UPAG

İSMET KOÇ

Türkiye Için Uluslararası Ölümlülük Veri Tabanının Oluşturulması Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Ve Öncelik Alanlarının Belirlenmesi

MFAG

İSMET YURDUŞEN

Kuantum Süperintegrallenebilir Sistemler Ve Fiziksel Uygulamaları

SOBAG

KAMERAY ÖZDEMİR

Gusir Höyük Neolitik Dönem Topluluğunun Paleodiyet Analiz

SBAG

SAMİYE YABANOĞLU ÇİFTÇİ

Kişiselleştirilmiş Tedaviye Yönelik 3 Boyutlu Yazıcı Aracılığı Ile Hazırlanan Mir-132 Ve Tgf- ß3 Yüklü Lipopleks İçeren Dual Etkili Kitosan Hidrojel İskelelerinin Tedavi Etkinliğinin Yanık Yarasında Değerlendirilmesi: Bir In Vivo Deneysel Çalışma

MAG

SELDA ÖZDEMİR

Görsel Dikkatin Otizm Biyobelirteci Olarak Uygulanması: Açıklanabilir Yapay Zekaya Dayalı Otizm Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi

SBAG

SIDDİKA SONGÜL YALÇIN

Orofasiyal Yarığı Olan Bebeklerde Metabolomik Değişiklikler Ve Bebek-Anne-Baba Üçlüsünde Bazı Çevresel Kirletici Düzeyleri: Vaka Kontrol Çalışması

SBAG

SLAVICA VASELEK

Leishmania Türleri Üzerinde Paratransgenik Bakteri Adayının Etkisi - Leishmania'Nın Tam Proteom Çalışmasında Proteomik Gücü Ile Paratransgenez Persfektifinin Birleştirilmesi (Proteinpact)

MFAG

SULTAN EYLEM TOKSOY

Modüllerin Dik Toplamlarının Zayıf-Injektifliğinin Kapsamı

MAG

TELEM ŞİMŞEK

Yüksek Isıtma Verimine Sahip Oto-Kontrol Manyetik Hipertermi Özellikli Manyetik Nanomalzemelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

 

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projeler:

ARAŞTIRMA GRUBU

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

PROJE ADI

SBAG

DİLEK ÜNAL

Nörogelişimsel Bozukluk Hastalarının Kanlarında Beyin Kaynaklı İnflamatuvar Proteinlerin Saptanması Ve Bulguların Fare Modelinde Sınanması

ÇAYDAG

GALİP YÜCE

Antakya Fayı İle Doğu Anadolu Ve Ölü Deniz Fay Zonlarındaki Aktif Fay Segmentleri Boyunca Çıkan Derin Kökenli Akışkanların Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Deprem Aktivitesi Açısından Izlenmesi Ve Erzin, Reyhanlı (Hatay) Civarındaki Gaz Ve Jeotermal Potansiyelin Araştırılması

EEEAG

SENİHA ESEN YÜKSEL ERDEM

Görünmeyeni Görmek: Hiperspektral Görüntülerin İyileştirilmesine Ve Üretimine Uçtan Uca Yaklaşımlar

MFAG

SÜLEYMAN TOSUN

Derin Sinir Ağları Hızlandırıcıları İçinTopolojiye Duyarlı Budama Ve Eşleme Algoritmalarının Geliştirilmesi