“Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” projesi yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yaratıcı kültür endüstrilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında desteklenen, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark'ın yürütücülüğünde 2021-2022 tarihleri arasında saha araştırması gerçekleşen ve Başkent Üniversitesi ile Ankara Bilim Üniversitesinin araştırmacı olduğu “Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” konulu araştırma projesi bulguları yayınlandı.

Türkiye’de müzik akışım platformlarının Türkiye’deki müzik endüstrisini nasıl dönüştürdüğüne odaklanan bu çalışma, araştırma platformlaşma olgusunun ülkemizdeki endüstriye taşıdığı fırsatlar ve tehditler, endüstrinin platformlaşma karşısındaki güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koydu. Eser sahibi, yapımcı, platform yetkilisi, kamu yayıncısı temsilcileri olmak üzere 60’tan fazla kişinin katılımıyla oluşan ve oldukça geniş bir sahadan elde edilen verilere dayanan bu proje, Türkiye’deki müzik endüstrisinin platformlaşma ile geçirdiği dönüşüme ışık tuttu.

Projenin amacı ise, Türkiye'deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşme olgusuna ve platformlara bakış açılarını, üretim sürecindeki dönüşüme ilişkin çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmek; edinilen bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak şekilde değerlendirmelere taşımak.

Projeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mutlu Binark, "Müzik endüstrisi ve yeni medya araştırmalarının gösterdiği üzere gündelik hayatta müzik dinleme pratiklerimizin dönüşümünde müzik akışım platformlarının yeri yadsınamaz. Özellikle son 10 yılda kullanıcı sayılarını hiç olmadığı kadar arttıran müzik akışım platformları dünya genelindeki müzik endüstrisini dönüştürdü. Spotify, Apple Music, Deezer ve pek çokları müzik endüstrisinin bu dönüşümünde başat bir rol oynadı. Bu platformlar kullanıcı tarafında neredeyse sınırsız bir müzik arşivinin daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve oldukça düşük bir maliyetle erişimini sağladı. Sanatçıların milyonlara -hatta milyarlara- varan dinlenme sayıları gündeme geldikçe bu dönüşümden sanatçıların gelirlerinin de dinlenme sayıları kadar arttığı varsayıldı. Bunun yalnızca bir varsayım olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıktı." bilgisini paylaştı.

Açık bilim ve açık erişim politikası kapsamında proje bulgularını içeren e kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

E Kitap künyesi: Binark, M., Demir, E. M., Sezgin, S., Özsu, G. (2022). Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma Araştırma Raporu. Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. ISBN: 978-605-74852-4-3

E Kitap Linki: https://ekitap.alternatifbilisim.org/turkiye-muzik-endustrisinde-dijital-donusum-kulturel-ureticiler-platformlasma-raporu/

Proje Bulguları Paylaşım Çalıştayı YouTube Linki: https://youtu.be/LsWhWCSIF0U