Üniversitemizden 8 projeye TÜBİTAK 1001 desteği

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 2. döneminde bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilerek açıklandı ve 147 projeden 101’inin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen projeler toplam başvurunun yüzde 68,7'sini oluşturuyor.

1001 programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 17,8 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı yüzde 25,2’ye yükselmiş durumda.

Üniversitemizden aşağıdaki 8 proje, desteklenmesine karar verilen 101 proje arasında yer alıyor.