Üniversitemizden 9 projeye TÜBİTAK 1001 desteği

2023 yılı 2. döneminde TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan 1.474 proje önerisinden 1.388’i bilimsel değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 225 proje önerisinin desteklenmesine, 29 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verildi. 120 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 22 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine imkân sağlandı. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2023 yılı 2. dönem kriterleri kullanılacak ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dâhilinde destek verilecek.

Üniversitemizden aşağıdaki 9 proje, desteklenmesine karar verilen 225 proje arasında yer alıyor.

AYÇA KOLUKISA
Aky-Kmda: Açık Kaynak Yazılım Kalitesini Modelleme ve Değerlendirme için Üst-Model ve Araç Geliştirme

BENAN BAYRAKCI
Sürekli Renal Replasman Tedavisi (Crrt) Membranının Oksijen Sunumu için Uygun Olup Olmamasının (Dialo-Oksijenizasyon Yöntemi) Tavşan Modeli Üzerinde In-Vivo Araştırılması

BETÜL ARICA YEGİN
Alzheimer Hastalığı Tedavisine Alternatif Yaklaşım

ESRA BİRBEN
Multiomik Yaklaşımlar Kullanarak Çocuklarda Anafilaksi Tanı ve Tedavisinde Kullanılabilecek Biyobelirteçlerin Belirlenmesi

ESRA BÜBER
Lokal ve Sistemik Immün Stimülasyon Kombinasyonuyla Kasa Invaze Olmayan Mesane Kanserinin Immünoterapisi: Bcg Alternatifi Yeni Immünoterapi Ajanları ve Pd-1 Inhibitörü

MEHMET AYVAZ
Omurga Kırığı İyileşmesinde Dual Etkili Tedavi Alternatifi: In Vivo Deneysel Çalışma

MUSTAFA AĞGÜL
Atmosfer-Deniz Etkileşimi Problemi için Sürekli Veri Asimilasyonu Yöntemleri

PETEK KORKUSUZ
Mikroakışkan Çip-Üstü-Seminifer Tübül Platformunda Iupkh Kökenli Spermatogonyal Kök Hücrelerin Ex Vivo Spermatogenezinin Değerlendirilmesi

ZEHRA TAŞKIN
Jeopolitik Dinamikleri Dikkate Alan Sorumlu Araştırma Değerlendirme Politikalarıyla Şaibeli Yayıncılık Uygulamalarının Engellenmesi

 

Üniversitemizden aşağıdaki 4 proje ise, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapabilecek 120 proje arasında yer alıyor.

AHMET İLHAN ŞEN
Bilim Merkezi Rehberlerinin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Yeni Bir Eğitim Modelinin Geliştirilmesi (Bimrem): Planlama, Uygulama ve Değerlendirme

EKİM GÜMELER
Yaşlanma ve Kırılganlık Süreçlerinin Multimodal Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi

KAHRAMAN İPEKDAL
Tarım ve Orman Zararlısı Viscum album ve Alttürlerinde Filocoğrafya, Morfoloji ve Genetik Ilişkisi

SİBEL KÜÇÜKYILDIRIM ÇELİK
Haloferax Volcanii`de Nucs Yolağının Genomik Düzeyde Spontan Mutasyonların Oranına ve Spektrumuna Etkisinin Belirlenmesi