Yeşil Kampüs sıralaması açıklandı

Hacettepe Üniversitesi, ilk kez başvurduğu “UI Greenmetric - Sürdürülebilir Kampüs” 2022 sıralamasında dünya genelinde başvuru yapan 1050 üniversite arasında 481., Türkiye genelinde başvuru yapan 83 üniversite arasından 42. sırada yer aldı.

Üniversitemizin, UI Greenmetric 2022'de önde gelmesini sağlayan Kampüs Alanı ve Altyapı, Ulaşım ve Eğitim & Araştırma kategorilerinin Türkiye ve dünya genelindeki sıralamaları grafikte görüldüğü gibidir.

 

Hacettepe Üniversitesi üst sıralarda yer aldığı kategorilerden “Kampüs Alanı ve Altyapı” başlığında, dünya genelinde 166, Türkiye genelinde 23. sırada yer aldı. Bu sıralamalar,  üniversitemiz kampüslerinin ormanlık ve yeşil alanları, açık alanları ve yapılı çevre oranları, flora ve faunanın zenginliği ve korunması (kampüs tarımı vb.) çalışmalarının yanı sıra güvenlik-sağlık ve engelsiz yaşam olanakları gibi birçok başlık altında yer alan veriler dikkate alınarak elde edildi.

Dünya genelinde 166, Türkiye genelinde 23. sırada yer aldığı “Kampüs Alanı ve Altyapı” başlığı Hacettepe Üniversitesinin mevcut sıralamalar arasında en başarılı olduğu kategoriyken, “Ulaşım” başlığı dünya genelinde 208, Türkiye genelinde 24. sırada yer aldığı en başarılı ikinci kategori oldu.

“Eğitim & Araştırma” kategorisi ise, Hacettepe Üniversitesinin dünya genelinde 232. sırada, Türkiye genelinde ise 19. sırada yer aldığı bir başka önemli kategori oldu. Bu alanda değerlendirilen ve Hacettepe'nin öne çıktığı başlıklar arasında üniversitede verilen sürdürülebilirlik ile ilgili dersler, bu yönde yapılan akademik çalışmalar ve projeler, üniversite genelinde öğrencileri, idari ve akademik personeli kapsayıcı ve bütünleştirici etkinlikler ve eğitim çalışmaları, öğrenci toplulukları ve sürdürülebilirlik alanındaki girişimler yer alıyor. Bu başlıklara ilişkin sunulan verilerle “Eğitim & Araştırma” kategorisi, Hacettepe Üniversitesinin Türkiye geneli sıralamasında en başarılı olduğu kategori oldu.

Daha detaylı bilgiye ve raporlara http://syk.hacettepe.edu.tr/ sitesiden ulaşılabilir.