Agroconturkey Konferansı bildirileri e-kitap olarak yayımlandı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin düzenlediği Agroconturkey Konferansı araştırmacıların tarım sorunlarına ilgisinin, tarım ürünlerinin korunması ve daha verimli tarım alanlarının yaratılması üzerine yoğunlaştığı tespitiyle hareket ederek, tarım sorunlarının daha geniş bir perspektiften araştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Bu amaçla kırsal kalkınma, tarımsal yönetim (ürün standardizasyonu, lojistik, tüketici davranışları, finans, tedarik zinciri yönetimi alt başlıklarıyla), inovasyon, dijital tarım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi çeşitli konuları kapsayan geniş çaplı bir konferans düzenlendi. Konferansın akademik katkısının etkisini artırmak için de tebliğ bildirileri e-kitap olarak yayımlandı.

İnsan Çağında Tarım: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı Bildiri Özetleri kitabına https://iibf.hacettepe.edu.tr/tr/menu/acik_erisim_kaynaklari-249 adresinden erişim sağlanabiliyor.