Arş. Gör. Ezginur Gündoğmuş'un projesine TÜBİTAK 4008 desteği

“TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında 2023 yılı 2. Dönemi için sunulan 618 projeden 68'inin desteklenmesine karar verildi. 

Bu kapsamda üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ezginur Gündoğmuş'un yürütücülüğündeki “Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda, Ebeveynlerinde ve Öğretmenlerinde Hortikültürel Terapi Farkındalığının Geliştirilmesi ve Etkisinin İncelenmesi” isimli proje, TÜBİTAK 4008 projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibi, üniversitemiz Ergoterapi Bölümü öğretim elemanlarından ve aynı zamanda Sıhhiye Yerleşkesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi olan Arş. Gör. Dr. Sinem Kars, Psikolog Dilan Gündoğmuş ve Peyzaj Mimarı Zeynep Hünerel'den oluşuyor. Üniversitemiz Ergoterapi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Meral Huri ise proje danışmanı olarak destek verdi.

Proje kapsamında özgül öğrenme güçlüğü olan bireylere, ebeveynlerine ve öğretmenlerine teorik eğitim verilecek, saha çalışması ve uygulama atölyeleri yapılacak ve proje sonunda Ankara Kavaklıdere Ortaokulu'nda sergi düzenlenecek.