Çocuklar Hacettepe’de biyoçeşitliliği keşfetti

Üniversitemiz Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından, dezavantajlı gruplar arasındaki çocuklara kapsayıcı ve nitelikli eğitim sağlamak amacıyla İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde “Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi” gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, hastanenin farklı bölümlerindeki oyun odalarında ve hastane ilköğretim sınıfında çocuklara çeşitli yöntemlerle eğitim verildi. Sözel bilgilendirme, bireysel ve grup oyunları, sanat etkinlikleri gibi yöntemler kullanılarak çocuklara biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği hakkında bilgi aktarıldı. 

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı içeriklerden yararlanıldı, ayrıca TEMA Vakfı ve diğer kaynaklardan alınan görseller ve videolar da kullanıldı. Yap-bozlar, resim yapma etkinlikleri ve bilgisayar oyunları ile çocukların öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlandı.

Bu projeyle, çocukların biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konusunda bilinçlenmeleri; gelecekte sürdürülebilir bir dünya için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri hedefleniyor.

Geleceğin doğa koruyucuları öğrendiklerini sergiledi
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi görürken oyun odalarında ve hastane sınıflarında biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konusunda çeşitli bilgiler öğrenen çocuklar, edindikleri bilgileri Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde bir sergi ile paylaştı. Projenin önemli bir ayağı olan ve çocukların doğayı koruma bilincini artırmayı amaçlayan bu sergide, dezavantajlı gruplar arasında yer alan çocuklar, biyoçeşitlilik algıları üzerine ürünler ortaya koydu. 

Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü üyelerinden Prof. Dr. Utku Perktaş projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Bugünün çocuklarına, onlar inisiyatif almadan önce biyoçeşitlilik hakkında yeterli bilgiyi vermek büyük önem taşıyor. Proje, çocuklara biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin önemini öğretmeyi ve bu konularda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Koordinatörlüğümüz tarafından planlanan bu etkinlik, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Çocuklar için biyoçeşitlilik, doğada yaşayan tüm canlıların çeşitliliği ve bu canlıların yaşam alanlarını ifade eder. 

Çocukların doğayı koruma bilinci kazanmalarını ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya için aktif rol almalarını sağlamayı amaçlayan bu tür projelerin devamlılığı, gezegenimizin ve insanlığın geleceği için büyük önem arz ediyor.

Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çocuk gelişimi uzmanlarına, destek sağlayan öğretmenlere ve hastanemiz yönetimine teşekkür ederiz.”