Depremle ilgili projelere TÜBİTAK ve UNESCO desteği

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüce’nin 2 projesi TÜBİTAK’tan, 1 projesi de UNESCO tarafından destek aldı.

Türkiye’den Prof. Dr. Galip Yüce ve Prof. Dr. Nazan Erik Yalçın’ın yürütücüsü olarak yer aldığı  “Sismotektonik bölgelerde akışkan jeokimyası: oluşum modeli ve bunun deprem tahminine uygulanması” başlıklı proje, UNESCO-IGCP tarafından destek aldı. Bu projenin uygulanmasıyla; sıvıların kaydedip yüzeye aktarabileceği olası sinyaller/anormallikler daha iyi anlayıp ölçülebilecek ve bu sinyaller deprem tahminlerinde kullanılabilecek.

Prof. Dr. Galip Yüce’nin başka bir projesi de, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek aldı. Yüce, “Antakya Fayı ile Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fay Zonlarındaki aktif fay segmentleri boyunca çıkan derin kökenli akışkanların çok disiplinli yaklaşımlarla deprem aktivitesi açısından izlenmesi ve Erzin, Reyhanlı (Hatay) civarındaki gaz ve jeotermal potansiyelin araştırılması” başlıklı projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu proje önerisi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Adıyaman Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan ikiz depremleri ile 20 Şubat 2023'te Hatay Defne ilçesinde ,meydana gelen depremden etkilenen alanlardaki soğuk ve termal yeraltısuları ile gazların çok disiplinli periyodik olarak izlenmesine dayanıyor. İzleme faaliyeti kapsamında gerilme birikmesi ve sismik boşluklara rağmen henüz kırılmamış olan Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Karlıova-Bingöl kesimi, Antakya Fayı'nın güney kesimi, Ölü Deniz Fay Zonu içindeki Hacıpaşa segmenti ve Yesemek segmenti özellikle yakından takip edilecektir. Bu hedef doğrultusunda kurak yağışlı ve ara dönem olmak üzere 3 dönem boyunca su ve gaz numuneleri alınacak, örnekleme noktalarındaki jeokimyasal ve miktarsal değişimler bölge genelinde kaydedilen sismik aktivite ve deformasyon süreçleri ile birlikte değerlendirilecektir.”

Galip Yüce’nin, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında bir projesi daha desteklenmeye layık görüldü. “Hatay ili Antakya Merkez ve Defne ilçelerinde Şubat 2023 depremleri sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının farklı akifer türlerindeki yeraltısuyu kalitesine etkilerinin araştırılması ve kalite bozulmasına karşı önleyici tedbirlerin önerilmesi” başlıklı projeye de ilişkin bilgi veren Yüce, şunları söyledi:

“Şubat 2023 depremleri sonucunda Hatay Antakya Merkez ilçede yapı stoğunun %80’i yıkılmış durumda. Taşınan moloz miktarının 100 Milyon tonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu boyuttaki enkaz sonucu oluşan molozların gerek yıkıldığı alandaki gerekse taşınarak atıldığı bölgelerdeki su kaynaklarına olan etkilerinin araştırılması ve belirlenmesi insan ve çevre sağlığı açısından çok büyük önem taşımaktadır. Depremler sonrasında bölgedeki yeraltı su kaynaklarının içme ve kullanma hatta sulamada kullanılabilirliği net değildir. Bu proje önerisiyle, buna yanıt bulmaya çalışılacak ve elde edilecek analiz sonuçları değerlendirilerek önerilerde bulunulacaktır.”