Doç. Dr. Ayşe Yolcu’ya TÜBİTAK 3501 Desteği

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Yolcu’nun “Matematik Eğitiminde Eşit(siz)liklerin Oluşumu: Matematik Öğrenme Fırsatlarını Düzenleyen Düşünce Sistemleri ve Pedagojik Uygulamaların Kültürel Analizi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Önümüzdeki iki yıl devam edecek projede, matematik eğitiminde öğrenciler arasında farklılıkların ve eşitsizliklerin nasıl oluştuğuna yönelik bağlamsal ve kültürel bir anlayış geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sınıflarda öğrencilere sağlanan matematik öğrenme fırsatlarının derinlemesine kültürel analizi, matematiği erişebilir kılarken eş zamanlı olarak öğrenciler arasında farklılıkların ve hiyerarşilerin nasıl oluştuğunu görünür kılacak.
Proje, Hacettepe Üniversitesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. İ. Elif Yetkin Özdemir ve TED Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi E. Gül Çelebi ile iş birliği içinde yürütülecek olup, dikkatleri matematik eğitimini daha adil ve kapsayıcı hale getirmek için yeniden gözden geçirilmesi gereken sınıf uygulamalarına ve düşünce sistemlerine yöneltmesi bekleniyor.