Dr. İdil Yet’e Tübitak 3501 Desteği

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İdil Yet'in "Çoklu-Omik yaklaşımlar kullanılarak bazı antibiyotiklerin çoklu ilaç direnci gösteren ve aktif efflux (dışa atım) pompalarına sahip Escherichia coli suşlarına etkisinin incelenmesi" adlı projesi Tübitak 3501 Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Önümüzdeki iki yıl devam edecek proje kapsamında bakteri-antibiyotik ilişkisinin multi-omik teknolojileriyle daha iyi anlaşılması; antimikrobiyal direncine (AMD) yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde, antibiyotiğin bakteri üzerindeki etkisinin araştırılmasında ve direnç mekanizmasının anlaşılmasında önemli bir potansiyele sahip. 
Proje, Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Ergin Murat Altuner, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Ceylan Polat, HÜNİTEK Laboratuvarından Dr. Melis Şardan Ekiz ve Biyoinformatik Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Gülşah M. Kılınç ile iş birliği içinde yürütülecek.

Önerilen projede, seçilen farklı direnç profiline sahip, aktif efflux pompaları bulunan ve çoklu ilaç direnci gösteren Escherichia coli (E. coli) suşlarının ve E. coli K12 referans suşunun farklı düzeylerde direnç gösterdiği bazı antibiyotiklere (ampisilin, aztreonam, gentamisin ve sefepim) karşı etkisinin  genomik, proteomik ve metabolomik çalışması ileri biyoinformatik analizler ile yapılacak.