Dr. Öğr. Üyesi Ege Özgün'e Tübitak 3501 Desteği

Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ege Özgün'ün "Sıfıra Yakın Epsilonlu Kovuklarda Egziton-Polariton Yoğuşmasının Teorik Olarak İncelenmesi" başlıklı Tübitak 3501 projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında, sıfıra yakın epsilonlu malzemeler ile elde edilecek yapay kovuklarda, egziton-polariton yoğuşması için mikroskopik teori geliştirilecek ve normalde kullanılan dağıtılmış Bragg yansıtıcılı mikrokovuklara göre, sıfıra yakın epsilonlu kovukların 10 katlık boyut küçültmesi getirdiği gösterilecektir.