Dr. Rabia Sucu Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Başkanı seçildi

Dr. Rabia Sucu Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Başkanı  seçildi. 2021-2023 döneminde iki yıl başkan yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Sucu artık başkan olarak görevine devam edecek. Dünya genelinde Sağlık Teknolojileri Değerlendirme alanının gelişmesine kendini adayan bir sivil toplum kuruluşu olan HTAi başkanlığına ilk kez düşük ve orta gelir düzeyine sahip bir ülkeden bir uzman seçildi. Geniş bir destek ile bu göreve seçilen Dr. Sucu daha önce de aynı birlikte iki dönem (2014-2020) yönetim kurulu üyesi olarak bulunmuştu. HTAi’da daha önce Gelişmekte Olan Ülkeler özel ilgi grubu başkanlığı ve Tıbbi cihazlar özel ilgi grubu başkanlıklarını da yürüten Sucui ayrıca Avrasya HTA Girişimi Başkanlığı görevinde Balkanlar ve Orta Asya’dan dokuz ülkede bu alanın gelişmesine katkıda bulundu.
Dr. Sucu halen Ukrayna’da USAID tarafından bütçelenen SAFEMed projesinde kıdemlı teknik danışman olarak çalışmaktadır. Bu görevinde Ukrayna Sağlık Bakanlığı’na ülkede sağlık alanında önceliklerin belirlenmesi, HTA kurumsallaşması ve kanıta dayalı fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının belirlenmesi alanlarında danışmanlık vermektedir. 2018 yılından beri Ukrayna’da görev alan Sucu bu görevinden önce Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aile hekimliği eğitim görevlisi (Doç Dr) olarak çalışmakta ve aynı zamanda hastanenin HTA Birimi’nin başkanlığını yürütmekteydi. Bu Birim yaptığı çalışmalarla 3 yıl içinde 2.5 milyon euro tasarruf sağlayarak dünyada tek hastane bazlı en güçlü tasarruf örneği olarak literature geçti. Dr. Sucu Türkiye’de Kanıta Dayalı Tıp Derneği kurucu başkanlığını yürüttü ve birçok Avrupa Birliği projesine katkı verdi. HTA alanında yüksek lisansı olan bir tıp doktoru olan Dr. Sucu  Bornoa Anadolu Lisesi mezunudur. Tıp eğitimini Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi’nde, aile hekimliği uzmanlığını Ankara’da ve yüksek lisansını İtalya’da, tamamladı. İtalya’da sağlık yönetimi, İspanya’da sağlık ekonomisi, Kanada’da epidemiyoloji ve ileri ekonomik değerlendirme yöntemleri, İngiltere ve İrlanda’da Hasta Güvenliği alanında eğitimler aldı. Bir yıl Amerikan Sağlık Bakanlığı ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde Sağlık Teknolojileri Değerlendirme, kalite ve hasta güvenliği alanlarında çalışmalar yürüttü. Dr.Sucu  daha önce Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nda farklı dönemlerde HTA alanının gelişmesi, ilaç fiyat ve geri ödeme politikaları, klinik rehberler, kalite gibi alanlarda farklı görevlerde bulundu. Rabia Sucu,’noin hakemli dergilerde 150’den fazla yayını, 8 kitabı ve uluslararası kongrelerde 400’ün üzerinde sunumları mevcuttur.