Eğitim Fakültesinin projesine destek

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN ve ekibinin hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Yaşam Sürdürülebilir Mesleki Eğitim (Sustainable Life Sustainable Vocational Education)” başlıklı proje, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus + Mesleki Eğitim Programı 2022 Yılı (1. Dönem), Ana Eylem 2 - İşbirliği İçin Ortaklıklar, Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Proje başvurularına ilişkin sonuçlar için tıklayınız.