GAMEUP Erasmus+ Projesi: Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliği

Eğitim Fakültesi bünyesinde, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere tarafından, HACETTEPE İDEAL ile birlikte yürütülen "GAMEUP: Promoting Entrepreneurial Mindsets in European Universities Through Gamification" Erasmus+ projesi hızla devam ediyor.

Üniversitemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve İşletme Bölümünün iş birliğiyle sürdürülen projenin koordinatörü EDC Paris Business School, ortakları ise Valencian International Üniversitesi ile Gestionet ve Innomate firmaları.

Avrupa Birliği'nin küresel pazarlarda başarılı olabilmesi için yükseköğretim kurumlarının girişimci bireyler yetiştirebilmesi gerekliğine dayalı olarak fonlanan GAMEUP projesi, girişimcilik eğitiminin kalitesini artırmayı ve üniversite öğrencilerine Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesi (Entrecomp, 2016) temelinde araçlar ve kaynaklar sağlayarak iş gücü piyasasında eşit fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda üzerinde çalışılan iki proje çıktısından birincisi, yükseköğretim öğrencilerinin girişimcilik yetkinliklerini EntreComp'a uyumlu olarak değerlendirmelerine olanak tanıyan Oyunlaştırılmış Özdeğerlendirme ve Tavsiye Aracı; ikincisi ise, yükseköğretim öğrencilerinin girişimcilik konusundaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan, vaka çalışmaları ve yine EntreComp'a dayanan Açık Çevrimiçi Ders. 
Projeye ilişkin gelişmeler https://gameupbizskills.eu/ web sayfasından takip edilebilir.