Hacettepe Araştırmada Zirvede

Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre Hacettepe Üniversitesi, aşağıdaki altı kategoride birinci oldu.

  • Ulusal ve uluslararası desteklenen Ar-Ge proje sayısı
  • Uluslararası hakemli dergilerde kurum adresli yayın sayısı
  • En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış  yayın sayısı
  • Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı
  • Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı
  • Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı