Hacettepe Nükleer Tıp'a ödül

Nükleer Tıp alanında ülkemizde en prestijli ödül olarak kabul edilen, “Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü”nü bu yıl Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’nın; Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Onkoloji ve Girişimsel Radyoloji Bölümleri ile birlikte gerçekleştirdiği "Y-90 Mikroküre Tedavisinde Anjiyojenik Faktör Düzeyleri İle Prognoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması" isimli prospektif araştırma projesi kazandı.

26-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen 35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde danışmanlığını Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Fani Bozkurt'un yaptığı uzmanlık tez projesini başarı ile sunan Dr. Mehmet Emin Mavi, jüri değerlendirmesi sonucunda Nükleer Tıp alanında en prestijli ödül olan "Prof. Dr. Suphi Artunkal Teşvik Ödülü”nün sahibi oldu.

Hacettepe Biimsel Araştırmalar Birimi desteği ile gerçekleştirilen ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Mehmet Emin Mavi, Prof. Dr. M. Fani Bozkurt, Prof. Dr. Bilge Salancı ve Prof. Dr. Ömer Uğur'un; Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. İncilay Lay'ın; Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. F. Gonca Eldem ve Prof. Dr. Bora Peynircioğlu'nun; Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şuayib Yalçın'ın araştırmacıları  olduğu "Y-90 Mikroküre Tedavisinde Anjiyojenik Faktör Düzeyleri İle Prognoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması" isimli çalışma, 35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nde Dr. Mehmet Emin Mavi tarafından sunuldu.