Hacettepe Üniversitesi “Klinik Tıp” Başlığında Dünya Sıralamasında 165., Ülke Sıralamasında 1. Sırada

U.S. News En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması, özellikle kurumların akademik araştırma ve tanınırlığına odaklanıyor. Sıralama kapsamında bütün üniversiteler, küresel olarak ülkelere ve bölgelere göre değerlendirilirler. Geçtiğimiz yıl 86 ülkeden 1500 üniversite değerlendirmeye girerken, bu yıl 90 ülkeden en iyi 1750 üniversite sıralamada yer buldu. Sıralamaları oluşturmada kullanılan ilk adımsa, 90 ülkeden en iyi 1750 sıralamasında kullanılan ve bu yıl 1748’den 1849’a yükselen üniversite havuzunu içeren “Clarivate Analytics InCites” araştırma analizlerinden yararlanılması.

U.S. News Best Global Universities yükseköğretim kurumlarını 13 kriter üzerinden değerlendiriyor:

- Küresel Araştırma Tanınırlığı %12.5,
- Bölgesel Araştırma Tanınırlığı %12.5,
- Yayınlar %10,
- Kitaplar %2.5,
- Konferanslar %2.5,
- Standartlaştırılmış Atıf Etkisi %10,
- Toplam Atıf %7.5,
- En çok atıf alan %10 içinde bulunan toplam yayınların sayısı %12.5,
- En çok atıf alan %10 içinde bulunan toplam yayınların oranı %10,
- Uluslararası İşbirliği %5,
- Uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen toplam yayın oranı %5,
- Alanında %1 ile en yüksek oranda en çok atıf yapılan yayın sayısı %5,
- Alanında %1 ile en yüksek oranda en çok atıf yapılan yayınların toplam yayınlara oranı %5.

U.S. News Best Global Universities sonuçlarına Türkiye’deki üniversiteler genelinde bakıldığında, 2022 yılında ilk 1000’de 17 Türk üniversitesi yer aldı.

Üniversitemiz bu yıl da geçtiğimiz yılda olduğu gibi Türkiye’deki üniversiteler arasında Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ardından 4. sıradaki yerini korudu. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nin 2021 yılında 49.9 olan global skorunun 2022’de 51.7’ye yükseldiği; dünya sıralamasında geçtiğimiz yıl 511. sıradayken bu yıl 510. sırada yer aldığı ve ilerleme eğilimini sürdürdüğü gözlendi. Değerlendirmeye dahil olan üniversite sayısındaki önemli artışa rağmen Üniversitemizin yükseliş kaydetmesi ise dikkat çekici.   

Bilim alanı sıralamaları açısından değerlendirildiğinde ise Hacettepe Üniversitesi’nin bu yıl kimya, klinik tıp, mühendislik, malzeme bilimi, sinirbilim ve davranış, onkoloji ve fizik başlıkları altında sıralamaya girdi. Özellikle klinik tıp başlığı altında dünya sıralamasında yükselişini sürdüren ve büyük bir başarıya imza atarak 165. sıraya yerleşen (2021’de 174. sıradaydı) Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında bu alanda son beş yıldır 1. sıradaki yerini koruyor. Bu başlıkta geçtiğimiz yıl 11 Türk üniversitesi varken 2022’de bu sayı 18’e yükseldi ve Türk üniversiteleri arasındaki rekabet de arttı. Üniversitemiz 2020 yılında dahil olduğu sinirbilim ve davranış başlığında da yükselişini sürdürerek (2021’de 311. sıradaydı) Türkiye’de 1., dünyada 285. sırada yer aldı. Daha önce sıralamaya dahil olmadığı onkoloji alanında 2022 yılında ilk kez 318. sırada değerlendirildi ve Türk üniversiteleri arasında da 1. oldu. Kimya ve fizik başlıklarında da yükseliş görüldü. Yine bu yıl ilk kez malzeme bilimi alanında sıralamaya giren Hacettepe Üniversitesi,  2020 ve 2021 yılında listeye girdiği farmakoloji ve toksikoloji başlığında ise bu yıl değerlendirmeye alınmadı. Mühendislik başlığına bakıldığında bir düşüş söz konusudur.