Hayat İyi Yaşam Merkezi faaliyette

Üniversitemiz ve Hayat Holding’in iş birliğiyle gerçekleştirilen “Hayat İyi Yaşam Merkezi” projesi Malatya’da hayata geçirildi.
Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki yaşama destek olmak amacıyla Üniversitemiz ve Hayat Holding arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.
Deprem bölgesinde yer alan ve AFAD tarafından Malatya Valiliği ile iş birliği çerçevesinde kurulmuş olan bölgenin en büyük konteyner kentinde “Hayat İyi Yaşam Merkezi” projesi hayata geçirildi. 
Merkezde, 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren hizmet sağlayan gönüllü Hacettepeliler, üniversitemizin toplumla daha yakın ilişkiler kurmasına ve akademik çalışmalarımızın topluma ulaşmasına katkı sağlıyor. Bu projenin çıktılarının beklenen etkileri, kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması; orta uzun vadede ise bölgedeki refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlanması olarak belirtiliyor.
Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde açılmış olan kütüphane, etüt odası ile bilgisayar odası, çocuk ve gençlere hem sakin bir çalışma ortamı hem de gönüllü akademisyenler tarafından desteklenebilecekleri bir ortam sunuyor.
3-6 yaş arası çocuklar, gönüllülerimizin hazırladığı aktivitelere katılarak beceri, öğrenme ve odaklanma yeteneklerini eğlenerek geliştiriyor ve yaşıtları ile etkileşim kurma imkanına sahip oluyor. 6-12 yaş arası çocuklar ise, müzik ve resim etkinliklerine dahil olarak sanatın iyileştirici etkilerinden faydalanıyor. 
 
Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde bölge halkının sosyalleşmesi için sohbetler, elişi yapma ve tohum ekim faaliyetleri benzeri faaliyetler de yürütülüyor.

DESTEK ODALARI
Anne – bebek destek odasında, Hacettepe Üniversitesi gönülleri annelere bebeklerinin bakımı, hijyen koşullarının sağlanması, güvenli bağlanma gibi konularda bilgilendirme yaparken, psikososyal ihtiyaçlarını da değerlendirerek desteklenmesi gereken anneleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendiriyor.

Altmış beş yaş üstü destek odasına başvuran kişiler ise beslenme durumları, psikososyal ihtiyaçları, günlük hayat aktiviteleri açısından değerlendirilip, ihtiyaç saptanması durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Destek odalarından bir diğeri de Ergoterapi odası. Bu odada, kişilerin hem bilişsel hem de kas işlevlerini geliştirmek için egzersizler yapılıyor.