Öğretim üyemize Plant Genetic Resources dergisinde editörlük görevi

Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Cambridge University Press tarafından yayımlanan "Plant Genetic Resources" dergisinde yardımcı editör olarak görevlendirildi.

Plant Genetic Resources dergisi, aralarında Web of Science’ın da bulunduğu çok sayıda veri tabanı tarafından taranıyor. Bitki genetik kaynaklarının korunması, karakterizasyonu, değerlendirilmesi ve kullanımı ile ilgili çalışmaların yayımlandığı bu dergi; gıda, beslenme, ekonomi ve geçim güvenliği için bitki genetik kaynakları konusunda ülkeler ve bölgelerin birbirlerine bağımlılığını yansıtan küresel bir kapsama sahip olma özelliği taşıyor.