Öğretme ve Öğrenme Merkezleri İş Birliği: İlk Etkinliğimiz

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT), Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, ODTÜ ÖGEM-Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TED Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi ortaklığında etkinlikler planlamayı amaçlıyoruz. Öğretme ve öğrenme merkezlerinin işbirliği kapsamındaki ilk etkinliğimiz için Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi ev sahipliğinde Harvard Üniversitesi Derek Bok Öğretme ve Öğrenme Merkezi Fen Eğitiminden sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Yasemin Kalender’i sizlerle buluşturuyoruz.

Dr. Yasemin Kalender Yükseköğretimde Aktif Öğrenme Deneyimlerini 26 Nisan 2022 Salı günü saat 17:30’da bizlerle paylaşıyor. Beş büyük üniversitenin Öğretme ve Öğrenme Merkezleri işbirliği ile gerçekleşecek seminerimize herkesi bekliyoruz.

Başlık: Yükseköğretimde Aktif Öğrenme Uygulamaları

Özet: Son yıllarda, yüksek öğretim, öğrencileri öğrenme süreçlerine daha anlamlı bir şekilde dahil etmek için öğretim yöntemlerini geliştirmektedir. Öğretmen merkezli bir sınıfla içerik sunumu yerine, eğitimciler öğretimlerinin odağını daha çok öğrenci merkezli yöntemlere kaydırdılar. Aktif Öğrenme (AL), bu reformun çok önemli bir parçası olmuştur ve öğrencilerin farklı disiplinlerde öğrenmesini iyileştirdiği gösterilmiştir (Freeman ve diğerleri, 2014). Bu konuşmada, AL yöntemlerini kullanmanın hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler için faydalarını ve adil bir öğrenci deneyimi ve katılımı yaratarak bu yöntemlerin sınıfa nasıl etkin bir şekilde dahil edilebileceğini tartışacağım.

 

Özgeçmiş: Dr. Z. Yasemin Kalender, Harvard Üniversitesi Derek Bok Merkezi Fen Eğitimi Direktör Yardımcısı ve yakında Rochester Teknoloji Enstitüsü Fizik ve Astronomi Bölümünde fizik eğitimi araştırması yapan doktor öğretim üyesi Kalender'in araştırma ilgi alanları, fizik disiplinindeki çeşitlilik konularını incelemek, öğrencilerin motivasyonel özelliklerini araştırmak ve fizik eğitimi araştırması alanına karma yöntem ve büyük veri analizi tekniklerini dahil etmektir. Mevcut araştırma alanları, öğrenci motivasyonu, fizikte her seviyede eşitlik ve çeşitlilik, derslerde ve laboratuvar derslerinde grup çalışması, uygulamalı öğrenme alanlarında bir eylemlilik duygusu ve lisansüstü öğretim asistanlarının görüşleri ve öğretmen kimlikleridir.