Prof. Dr. Güneri Akalın'a Armağan Kitabı

2021 yılında hayatını kaybeden, üniversitemiz emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneri Akalın’ın anısına hazırlanan "Prof. Dr. Güneri Akalın'a Armağan Kitabı-Maliye Teorisi: Kuram ve Pollitika" adlı kitap, Hacettepe Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Maliye camiasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Güneri Akalın, üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünün gelişimine sağladığı önemli katkılarıyla tanınıyor. Maliye Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdem Seçilmiş ve Prof. Dr. Pelin Varol İyidoğan editörlüğünde hazırlanan çalışma, toplam 18 bölümden oluşuyor. Farklı üniversite ve kurumlardan pek çok maliyecinin yazar ve hakem olarak yer aldığı çalışmada, kamu ekonomisi, maliye politikası, bütçe-mali planlama ve vergi hukuku alanlarında araştırmalar yer alıyor.

Dönüşen ve güncellenen kamu sektörü ve hizmeti anlayışının özellikle son yıllarda kamu maliyesi teorisinin hızla evrimleşmesine neden olması sebebiyle, bu kitapta kuram ve uygulamadaki yeniliklere odaklanılması hususuna özen gösterildi. Küresel kamusal mallar, ortak mallar ve çevre ekonomisi alanlarında araştırmalara yer verilen eserde, ayrıca Covid-19 pandemisinin hesap verebilirlik/fon yönetimi üzerindeki yansımalarına ve mali alan tartışmalarına değinildi. Hatıra kitapta ek olarak; kamu harcamaları (eğitim, savunma, vb.), optimal vergileme, vergiden kaçınma ve mali performans gibi daha geleneksel alanlara odaklanan maliye çalışmaları da yer aldı.