Prof. Dr. Hasan Işın Dener'in Anısına kitap

Geçmişten bugüne çok sayıda kıymetli akademisyenin yuvası olan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, kurumsal kimliğinin ve akademik imajının oluşmasındaki en büyük paydaşların başında bu akademisyenler geliyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, araştırma ve kurumsal kimlik vizyonu kapsamında Üniversitemiz Yayınevi tarafından basılan hakemli bilimsel kitaplar serisi ile hem kurumsal mirasının önemli bir parçasını teşkil eden rahmetli hocalarına bir saygı duruşunda bulunuyor, hem de bilimsel alan yazınına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu amaçla, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Onur Koyuncu editörlüğünde yayımlanan “İşletme Araştırmaları Prof. Dr. Hasan Işın Dener Anısına” adlı kitap, bu seride yer alan eserlerden biri. İşletme Bölümüne uzun yıllar emek ve hizmet veren Hasan Işın Dener; bilgisi, kültürü, yetkinliği, pozitif yaklaşımı ve öğrencilerinin gözünde eşine zor rastlanır yeri ile bölümle özdeşleşmiş hocaların başında geliyor.

Eserde sıklıkla Dener'in öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından çift kör hakem sürecinden geçmiş 15 bilimsel kitap bölümü ve kendisine dair hazırlanmış bir de kişisel yazılar bölümü yer alıyor. 574 sayfadan oluşan kitap, işletmenin tüm temel fonksiyonlarını kapsıyor. Bu kitabın, işletme alanında faaliyet gösteren akademisyen ve araştırmacı tarafından ilgiyle okunması ve birçok araştırmaya ilham vermesi bekleniyor.