Prof. Dr. Mutlu Binark’ın derlediği “Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler” kitabı yayımlandı

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark’ın, Dr.  Alptekin Keskin, Doç. Dr. Engin Sarı ve Prof. Dr. Hatice Köröğlu Türközü ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler” kitabı (2024) yayınlandı.

Prof. Dr. Mutlu Binark kitaba ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Kore, Türkiye popüler kültürü için küresel “Kore Dalgası”ndan çok daha önce, “Kore’ye Asker Gönderme” ile biliniyordu. 1950 tarihinde Kore Savaşına, artan Sovyet Rusya tehdine karşı, NATO’ya girebilmek amacıyla ABD’nin yanında yaklaşık 15 bin asker ile dahil olmuştu. Güney Kore popüler kültürünün, küresel bir fenomen olmasını ifade eden Kore Dalgası 2000’li yılların başında Uzak Asya’da doğup tüm dünyaya yayılmaya başladı. Son on yılda yeni iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişimiyle desteklenen Hallyu, Güney Kore devletinin öncülüğünde hem kültürel diplomasinin hem de kültür endüstrisinin kurucu fenomeni haline geldi. Bir kültür endüstrisi ve kültürel diplomasi aracı olarak Kore Dalgası, Kore dizileri, filmleri, pop müzik (K-Pop), dijital oyunlar, moda, kozmetik (K-Beauty) ve mutfak kültürünün, kısacası Kore popüler kültürünün küresel olarak dolaşmasını, yeni pazarlar ve takipçiler kazanmasını sağladı.

Kore Dalgası çalışmaları ilk olarak Kore TV dizilerini, ardından da K-pop’u araştıran çalışmalarla gelişti. Türkiye’de Kore Dalgası çalışmaları dünyadaki seyrine benzer şekilde 2010’lı yıllardan itibaren artmaya başladı. Kore Dalgası, kültür ve iletişim çalışmalarının endüstri, içerikler ve izleyiciler ile kültür politikaları gibi bağlamsal inceleme nesnelerinin tümünü kapsayacak bir araştırma alanı zenginliği yarattı. Bu zenginliğin, disiplinlerarasılığı hatta çokdisiplinliliği gerektirdiği söylenebilir. Dr.  Alptekin Keskin, Doç. Dr. Engin Sarı ve Prof. Dr. Hatice Köröğlu Türközü ile birlikte editörlüğünü yaptığımız “Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler” kitabı (2024), kültürel çalışmalar alanının bu disipliner zenginliğini içeriyor. 

Kore Dalgası olgusunu farklı disiplinlerin katkısı ile irdeleyen derlemede 9 özgün bölüm yer alıyor. Kore Dalgası fenomenine dair genel bir değerlendirmeyi ve derleme çalışmasına dair genel bir tanıtımı içeren önsözün ardından derleme kitaptaki ilk makale benimle birlikte Dr. Alptekin Keskin ve Ar.Gör. Demet Fırat’a ait olan "Türkiye’deki Kore Dalgası Literatürünün Değerlendirilmesi" başlığını taşıyor. “Türkiye’de Kore Akımı (Hallyu) Bağlamında K- Edebiyat Üzerine Bir İnceleme” adlı ikinci çalışma Prof. Dr. Hatice Köroğlu Türközü tarafından yazılmış. Dr. Ahmet Akalın da Kore Kültür Merkezi’nin kültürel diplomasi faaliyetlerini ele alıyor. Derlemenin dördüncü çalışmasında Dr. Keskin  K-pop’un kültürel diplomasideki rolünü ele alıyor. Beşinci bölümde Dr. Öğr.üyesi Eun-Kyung Jeong, Ar.Gör. Türkay Türkan Ünlü, Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş edebi eserlerini inceliyor. Ardından Doç.Dr. İpek A. Çelik Rappas, K-Pop temalı Gençlik Müzik dergilerini analiz ediyor.

Derlemenin sonraki bölümünde, Prof.Dr. Göksel Türközü ve Sudenur Parıltı K-Güzellik sektörünü masaya yatırıyor. Bir sonraki bölümde Doç.Dr. Engin Sarı, K-Dramaları ve Türkiye’de yapılıp yayınlanan uyarlama Kore dizilerini, kültürlerarası iletişim açısından çözümlüyor. Derlemenin son makalesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü yüksek lisans öğrencimiz Aybüke Doğan, yaratıcı müzik kenti Daegu’yu ele alıyor. Kore Popüler Kültürü Üzerine İncelemeler kitabı, Kore Dalgası ya da Hallyu olarak adlandırılan günümüz küresel Kore pop kültürünü farklı kuramsal yaklaşımlar ve disiplinlerden hareketle inceliyor. Kitabın ele aldığı kültürel içerikler TV Dizilerinden pop müziğe, güzellik sektöründen gençlik dergilerine, edebiyattan yaratıcı kültür endüstrisi kentlerine kadar çeşitleniyor. Kitap, Kore Dalgası’na görgül olarak zengin ve teorik olarak çok-disiplinli bir perspektiften bakmak isteyenlerin faydalanacağı önemli bir kaynak niteliğinde.

Bu derleme kitap the Core University Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2019-OLU-2250002) tarafından desteklendi.”