Prof. Dr. Selçuk Cingi'ye Armağan Kitabı

Editörlüğünü üniversitemiz Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Didinmez'in yaptığı "Prof. Dr. Selçuk Cingi'ye Armağan Kitabı- Mali İktisat Teorisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler" adlı kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde emeği geçen, 2019 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Selçuk Cingi’nin anısına ithaf edilen bu kitap; bilime ve bilimsel gelişime büyük katkılar sunan Selçuk Cingi'yi anmak ve yeni nesil maliye bilimcilerine tanıtmak amacıyla hazırlandı.

12 çalışmadan oluşan eserin çalışmalarının tamamı kör hakem sürecinden geçirilerek, editöryel düzenlemelerin ardından etik ve bilimsel yayın ilkeleri doğrultusunda mevcut halini aldı. Çalışma, Rektörümüz Prof. Dr. M. Cahit Güran, İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Umur Tosun ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Tarkan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Türkiye’deki maliye bölümlerinde görev yapan önemli akademisyenlerin katkılarıyla geliştirildi.

Eser kapsamında Prof. Dr. Selçuk Cingi'nin çalışma alanlarından olan ekonomik büyüme, kalkınma politikaları başta olmak üzere maliye alanında teorik ve ampirik güncel çalışmalara da yer verildi.