Prof. Dr. Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamlayan, doçentlik ve profesörlük unvanlarını da aynı bölümde intisap eden Işıkhan, üniversitemiz Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Işıkhan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kuruluna üye olarak atandı ve 2021 yılından bu yana aynı Kurulda Başkanvekili olarak görev yürütmekteydi. 

Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın araştırma alanları arasında; çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konuları yer almaktadır.