QS Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralaması 2023 sonuçları açıklandı

QS World University Rankings 2023’de, veri toplama sisteminde yapılan değişiklikler kapsamında üniversitelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) zorluklarını aşma konusunda nasıl harekete geçtiğini gösteren bir çerçeve sunmak üzere “Sürdürülebilirlik” başlığı altında yeni bir değerlendirme oluşturdu ve sonuçlarını ilk kez bu yıl açıklamaya başladı. QS burada, üniversitelerin araştırma, öğretim ve toplumsal katılım yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı ileriye taşımak için sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarmasını hedefliyor.

QS Sürdürülebilirlik sıralamasında Çevresel Etki ve Sosyal Etki olmak üzere iki kategori bulunuyor. Üniversiteler bu kategorilerin her birinde, her ikisinde ve genel olarak ayrı ayrı sıralanabiliyorlar. Her performans kategorisi ayrı göstergelerden meydana gelirken, bunlar daha sonra her kategori için bir ağırlık oluşturacak şekilde toplanırlar. Bir performans kategorisinin ağırlığı, her kategori için yüzde 100'dür ve her kategori sırayla genel sıralamaya yüzde 50 katkıda bulunur. Kategorilerin alt başlıklarına göre puanlamalar ise şöyle:

Sosyal Etki Kategorisi  

  • İstihdam ve Fırsatlar: yüzde 20
  • Eşitlik: yüzde 30
  • Yaşam Kalitesi: yüzde 10
  • Eğitim Etkisi: yüzde 20
  • Bilgi Alışverişi: yüzde 20        

Çevresel Etki Kategorisi  

  • Sürdürülebilir Eğitim: yüzde 40
  • Sürdürülebilir Kurumlar: yüzde 35
  • Sürdürülebilir Araştırma: yüzde 25    

Bu yıl ilk kez yapılan QS Sürdürülebilirlik 2023 sıralamasında 71 ülkeden 700, Türkiye’den ise 11 üniversite sıralamaya girdi.

Hacettepe Üniversitesi QS Sürdürülebilirlik 2023 dünya üniversiteleri sıralamasında 361-380 bandında yer aldı. Üniversitemiz Çevresel Etki kategorisinde 410., Sosyal Etki kategorisinde 349. sıraya yerleşti. Türk üniversiteleri açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi, 201-220 bandında ülke sıralamasında birinci olan İTÜ ve ODTÜ’nün ardından 2. sırada bulunuyor.

Kategorilerin alt başlıkları üzerinden değerlendirildiğinde Sosyal Etki kategorisinde Hacettepe Üniversitesi’nin küresel düzeyde en güçlü yönü 236. sırada yer aldığı Sürdürülebilir Kurumlar göstergesi oldu. Çevresel Etki kategorisindeki en güçlü yönü ise dünya genelinde 125. sıraya yerleştiği ve tüm başlıklar arasında en yüksek puana ulaştığı Bilgi Alışverişi göstergesi oldu.QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2023 raporunda, Hacettepe Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında 2016-2021 yılları arasında yayınlanmış araştırma çıktılarına ilişkin derlenen aşağıdaki grafik yer alıyor. Burada ağırlığın SDG 3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam alanında olduğu görülüyor. İlgili rapor buraya tıklanarak indirilebilir.

QS Sürdürülebilirlik Sıralamaları 2023 sonuçlarına ilişkin detaylara https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023 adresinden ulaşılabilir.