QS EECA 2022 Yılı Üniversiteler Sıralamasını Açıkladı

QS (Quacquarelli Symonds) şirketince 2009 yılından başlayarak yayınlanan Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Üniversiteleri sıralaması sonuçları 15 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Bu yıl 60 yeni üniversitenin katılımıyla 450 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. Bu yılki listede en fazla temsil edilen ülkeler Rusya ve Türkiye olmuştur.

QS EECA Üniversite Sıralamasında nispeten gelişmekte olan ekonomilerin dikkate değer araştırma üniversiteleri akademik ve işveren tanınırlıkları, eğitim, araştırma ve uluslararası görünümlerine göre 10 performans kriteri üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme kriterlerinin oranları aşağıda verilmiştir:

•    Akademik reputasyon anket sonuçları: %30
•    İşveren reputasyon anket sonuçları: %20
•    Öğretim üyesi-öğrenci oranı: %10
•    Doktoralı akademisyen sayısı: %5
•    Yayın başı atıf : %5
•    Öğretim üyesi başına düşen yayın oranı: %10
•    Uluslararası araştırma ağına katılım: %10   
•    Uluslararası akademisyen oranı: % 2.5
•    Uluslararası öğrenci oranı: % 2.5
•    Web etki katsayısı: % 5     

Hacettepe Üniversitesi Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 2019 yılında 33. sıraya kadar yükselmiş ancak aynı ivmeyi gösteremeyerek 2020 yılında 41. sıraya, 2021’de ise 43. sıraya gerilemiştir.  Bu yıl açıklanan sonuçlara baktığımızda yeni eklenen üniversite sayısındaki artışın devam etmesine karşın 2022 QS EECA sıralamasında Hacettepe Üniversitesi’nin 39. sıraya yükselme başarısı gösterdiği gözlemlenmektedir. Ülkemizden 2020 yılında 50, 2021’de ise 54 üniversite sıralamaya dahil olurken 2022’de bu sayı 66’ya yükselmiştir. 

Kriterler üzerinden değerlendirildiğinde 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin “web etkisi” başta olmak üzere “akademik ve işveren tanınırlık” kriterleri ile “doktoralı akademisyen sayısı” başlıklarında en güçlü, “uluslararasılaşma”, “öğretim üyesi başına düşen yayın oranı” ile “öğretim üyesi-öğrenci oranı” kriterlerinde ise zayıf olduğu dikkat çekmektedir.

Aşağıdaki iki tablo Hacettepe Üniversitesi’nin 2020, 2021 ve 2022 yılları puanlarını ve 2018-2022 yılları arası ülkemizdeki üniversitelerin sıralamalarını göstermektedir.

Hacettepe University QS EECA Scores by Indicator

 

Indicator

2020

2021

2022

Academic reputation

75.1

70.9

75.4

Employer reputation

56.8

53.9

63.6

Faculty student

4.1

4.5

3.8

Papers per faculty

77.8

58.1

46

Citations per paper

94.8

94.6

91.4

Staff with PhD

77

77

80.6

International faculty

14.4

10.8

8.9

International students

11.2

7

4.5

International research network

96.3

89

83.9

Web impact

86.1

88.8

95.6

Overall

68.3

65.2

67.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QS EECA Rankings

Türkiye’deki Üniversiteler (son 5 yıl)

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Boğaziçi: 7

ODTÜ: 8

Koç: 11

Koç: 11

ODTÜ: 11

 

ODTÜ: 9

Boğaziçi: 10

ODTÜ: 13

ODTÜ: 14

Boğaziçi: 13

 

İ.D. Bilkent: 12

Koç: 12

Boğaziçi: 15

Boğaziçi: 15

Koç: 15

 

Koç: 14

İ.D. Bilkent: 14

İ.D. Bilkent: 16

İTÜ: 17

İTÜ: 17

 

Sabancı: 16

Sabancı: 18

İTÜ: 20

İ.D. Bilkent: 18

İ.D. Bilkent: 20

 

İTÜ: 26

İTÜ: 21

Sabancı: 21

Sabancı: 21

Sabancı: 21

 

İstanbul: 31

İstanbul: 28

İstanbul: 26

İstanbul: 22

İstanbul: 23

 

Hacettepe: 38

Hacettepe: 33

Hacettepe: 41

Hacettepe: 43

Hacettepe: 39

 

Ankara: 61

Ankara: 63

Ankara: 66

Ankara: 68

Ankara: 66

 

Ege: 80

Ege: 89

Yıldız Teknik: 87

Yıldız Teknik: 96

Gazi: 71

 

İzmir Teknoloji: 82

Gazi: 90

Gazi: 93

Gazi: 99

Yıldız Teknik: 101

 

Gazi: 85

Gebze Teknik: 111

Ege: 100

Ege: 106

Ege: 103

 

Dokuz Eylül: 97

Dokuz Eylül: 113

İstanbul Bilgi: 127

Dokuz Eylül: 147

İzmir Teknoloji: 146

 

Gebze Teknik: 111

Erciyes: 123

Dokuz Eylül: 132

Erciyes: 148

Dokuz Eylül: 154

 

Erciyes: 127

İzmir Teknoloji: 124

İzmir Teknoloji: 133

İzmir Teknoloji: 150

Erciyes: 155

 

İstanbul Bilgi:137

İstanbul Bilgi:136

Gebze Teknik: 136

Gebze Teknik: 153

Gebze Teknik: 164

 

TOBB: 145

TOBB: 145

Erciyes: 137

Anadolu: 156

Acıbadem: 177

 

Atatürk, Çukurova: 151-160

Özyeğin: 161-170

Anadolu: 148

İstanbul Bilgi: 166

Anadolu: 184

 

Galatasaray: 161-170

Çukurova: 171-180

Marmara: 157

Atatürk: 171

Çukurova: 189

 

Başkent, Özyeğin: 191-200

Atatürk, Çankaya: 181-190

Atatürk, Çukurova: 177

Akdeniz: 187

Atatürk: 190

 

Bolu Abant İzzet Baysal, Akdeniz, Atılım, Fırat, Işık, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Namık Kemal: 201-250

Akdeniz, Atılım, Fırat, Galatasaray, İzmir Ekonomi: 191-200

TOBB: 180

Çukurova: 188

Akdeniz: 193

 

Abdullah Gül: 183

Özyeğin: 192

Abdullah Gül, Özyeğin: 200

 

Akdeniz: 187

Abdullah Gül: 193

Marmara: 201-210

 

Özyeğin: 189

Marmara, TOBB:201-210

Çankaya, İstanbul Bilgi: 211-220

 

Galatasaray: 197

Bahçeşehir, Galatasaray: 211-220

Bahçeşehir, Düzce, Fırat, Sakarya, TOBB: 221-230

 

Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart, Celal Bayar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, İnönü, , İstanbul Aydın, İstanbul Kültür, İstanbul Ticaret, Yıldırım Beyazıt: 251-300

Bolu Abant izzet Baysal, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Işık, Kadir Has, Namık Kemal: 201-250

Fırat: 201-210

 

Çankaya, İzmir Ekonomi: 221-230

Galatasaray, Selçuk: 231-240

 

İzmir Ekonomi: 211-220

Fırat: 231-240

Atılım, Çanakkale Onsekiz Mart, Tokat Gaziosmanpaşa, İstanbul Aydın, İstanbul Medeniyet, İzmir Ekonomi, Süleyman Demirel, Yeditepe: 251-300

 

Çankaya, Harran: 221-230

Atılım: 241-250

 

 

Bolu Abant İzzet Baysal, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Tokat Gaziosmanpaşa, Harran, İstanbul Aydın, İstanbul Gelişim, Sakarya, Süleyman Demirel: 251-300

 

Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Celal Bayar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, İnönü, İstanbul Aydın, İstanbul Kültür, İstanbul Ticaret, Sakarya: 251-300

 

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart: 231-240

Bolu Abant İzzet Baysal, Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Başkent, Cumhuriyet, Gaziantep, Harran, İnönü, İstanbul Gelişim, Kadir Has, Karabük, Kastamonu, Namık Kemal, Üsküdar: 301-350  

 

 

Atılım, Başkent, Sakarya: 241-250

 

Bolu Abant İzzet Baysal, Adnan Menderes, Celal Bayar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, İnönü, Işık, İstanbul Aydın, İstanbul Ticaret, Kadir Has, Namık Kemal, Yıldırım Beyazıt: 251-300

Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Celal Bayar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Gaziantep, İnönü, Işık, İstanbul Ticaret, Kadir Has, Namık Kemal, Yıldırım Beyazıt: 301-350

Balıkesir, Celal Bayar, Dumlupınar, Işık, İstanbul Medipol, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Cerrahpaşa, Uşak, Yıldırım Beyazıt: 351-400

 

Afyon Kocatepe, Balıkesir, İstanbul Kültür: 301-350

İstanbul Kültür: 351-400

İstanbul Kültür, İstanbul Ticaret: 401-450