Radiation Physics and Chemistry'den Prof. Dr. Olgun Güven’in 75. yaş günü anısına özel sayı

Radyasyon fiziği ve kimyası alanında ABD’de yayımlanan ve bu konuda dünyanın en saygın dergisi olarak kabul edilen “Radiation Physics and Chemistry” dergisi üniversitemiz Kimya Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Güven’in 75. yaşını özel bir çıkardı.

Bu özel sayının editörü Prof. Piotr Ulanski bu sayının Prof. Dr. Olgun Güven adına çıkarılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu özel sayı ile RPC dergisi polimerlerin radyasyon kimyası konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Profesör Olgun Güven’in (Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye) 75. Yaş gününü kutlamaktadır. 370’in üzerindeki mükemmel ve ilham verici yayınlarıyla Profesör Güven'in, polimerlerin radyasyon kimyası alanında çok önemli katkıları olmuştur. En önemli başarılarından birisi radyasyon ile aşılama konusunda kontrollü radikal polimerizasyon sürecini (RAFT) gerçekleştirmiş olması ve iyon-oyuklu (ion-track) membranların yaklaşık 100nm çapındaki oyukların içlerine uyarıcı-duyarlı polimerlerin aşılanması ile nano yapılı “akıllı” membranlar geliştirmesidir. 8 bin 900 den fazla atıf sayısı ve 50 olan h-indeksi* onu radyasyon kimyacılarının en üst sınıfına yerleştirse de bilgisini pratik uygulamalara aktarmaktaki kabiliyeti ile de tanınmaktadır. Hem kendisi hem de 1996-2003 yıllarında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansındaki (IAEA, Viyana) bilimsel danışmanlık görevi süresince radyasyon kimyası ve teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübesini pek çok ülkedeki laboratuvarlara ve endüstrilere aktarmıştır. Çalışmaları çok sayıda çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış ayrıca RPC dergisinin önemli bir katılımcısı olarak dergimizde 91 makalesi yayımlanmıştır. Kendisi RPC dergisinin yardımcı editörüdür. Bütün radyasyon kimyası topluluğu adına Profesör Güven’i tüm mükemmel başarılarından ötürü kutlar ve kendisine yeni faaliyetlerinde başarılar dileriz."

16 ülkedeki çeşitli araştırma gruplarının 26 makale ile katıldığı bu özel sayıya ve içindeki makalelere, http://www.sciencedirect.com/journal/radiation-physics-and-chemistry/special.issue/10MG1FSN1VK uzantılı adresten ulaşabilirsiniz.

*Aralık 2022 itibariyle atıfları: 12900, h-indeksi: 61 (Google Scholar)