THE 2021 Yılı Etki Sıralamalarını Açıkladı

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), ilk kez 2019 yılında “Impact Rankings” başlığı altında yeni bir sıralama sistemi geliştirmiş ve Üniversitemiz de bu sıralamaya dahil olmuştur. Her yıl soru grupları güncellenen, Dünya Üniversitelerinin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme ve üzerindeki etkilerini belirlemek üzere yenilenen bu sıralama sistemi, Üniversitelerin Birleşmiş Milletler (BM)’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals- SDG) ana başlıklarına uygun strateji, politika ve uygulamalarını ölçmeyi hedeflemiştir. Üniversiteleri sadece bir eğitim kurumu olarak değil toplum, yönetim, sosyal yardım, çevre ve sağlık üzerine etkileri bakımından da ölçmeye çalışan bu sistem 2021 sonuçlarında üniversiteleri 2019 yılındaki faaliyetleri ve akademik verileri üzerinden değerlendirmiştir.

THE Impact Rankings’de geçtiğimiz yıldan başlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 17 başlığını da içeren tüm soru setleri katılımcılara açılmıştır. 2020 yılında 85 ülkeden 766 üniversite sıralamada yer alırken, bu yıl çok büyük bir artışla 94 ülkeden 1115 üniversite sıralamaya katılmıştır. Ülkemizden de 2020’de 39 üniversite Impact Rankings sistemine veri göndermişken 2021’de bu sayı 52’ye yükselmiştir.

5 ana başlıkta katılım gerçekleştiren Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl 201-300 sıralamasında yer alırken bu yıl Dünya Genel Sıralama tablosunda 301-400 aralığına gerilemiştir. Bu gerilemede katılımcı üniversite sayısındaki artışın etkili olduğu gözlemlenmektedir. Katıldığımız ana başlıklarda ve genel sıralamada aldığımız sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi 88 ülkeden 871 üniversitenin değerlendirilmeye uygun bulunduğu SDG 3 Good Health and Well-being başlığında dünya sıralamasında geçtiğimiz yıldaki yerini koruyarak 101-200 aralığında ve Türkiye’deki üniversiteler arasında Bezmiâlem Üniversitesi ile 1. sırada yer almıştır.

 THE Impact Rankings değerlendirmesi için veri göndermenin zorunlu olduğu ve 96 ülkeden 1154 üniversitenin sıralamaya dahil edildiği SDG 17 Partnerships for the Goals başlığında ise Hacettepe Üniversitesi 201-300 aralığında ülkemizden listeye girmeyi başarmıştır.