THE, Gelişmekte Olan Ekonomilerin Üniversiteleri Sıralamasını Yayınlandı

Times Higher Education (THE) dünya üniversite sıralama kuruluşu, 2014 yılından başlayarak Gelişmekte Olan Ekonomilerin Üniversiteleri sıralamasını yayınlamaktadır. 2021 yılında 48 ülkeden 606 üniversite değerlendirilirken, 2022 yılı değerlendirmesinde %15’lik bir artış oranıyla 50 ülkeden 698 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. 97 üniversite ile en çok katılımı gerçekleştiren Çin üniversiteleri sıralamada ilk beşte yer alırken, ardından Rusya ve Tayvan üniversiteleri gelmektedir.   

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralamasında gelişmekte olan ekonomisi bulunan ülkelerin araştırma yoğun üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünümlerine göre 5 ana başlıkta 13 performans kriteri üzerinden değerlendirilmektedir. Lisans öğrenimi olmayan, 2012-2016 yılları arasında araştırma çıktıları 1000’den az makale içeren veya faaliyetlerinin %80’i ve üzeri THE’nın 11 konu alanı içerisinde bulunmayan üniversiteler sıralama dışında kalmaktadır. Değerlendirme kriterleri oranları aşağıda verilmiştir:

•    Öğretim: %30 (tanınırlık anketi, akademisyen-öğrenci oranı, doktora-lisans oranı, doktora mezun-akademisyen oranı, kurumsal gelir)
•    Araştırma: %30 (tanınırlık anketi, araştırma geliri, araştırma verimliliği)
•    Atıflar: %20
•    Uluslararası görünüm: %10 (uluslararası-ulusal öğrenci oranı, uluslararası-ulusal akademisyen oranı, uluslararası işbirlikleri)
•    Endüstri geliri: %10

Ülkemizden 2020’de 34 üniversite, 2021 yılında 43 üniversite sıralamaya dahil olurken, 2022 yılında 66 üniversiteden 54’ü sıralamaya girmiş, raportör olarak listelenen 12 Türk üniversitesi sıralamaya dahil olamamıştır. Hacettepe Üniversitesi Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 2020 yılında Türkiye’deki 34 üniversite arasında önceki yıllardaki yükselişini sürdürememiş ve 121. sıraya gerilemiş, 2021’de ülkemizdeki 43 üniversite arasında gerilemesini sürdürerek 134. olmuş, 2022’de ise 54 üniversite arasında 201-250 bandına gerilemiştir.

Daha önceki yıllarda THE Emerging Economies University Rankings’de üniversiteler 351+ bandına kadar açıklanırken 2020’den başlayarak değerlendirme bandı 501+’ya kadar genişletilmiştir.  
 

THE Emerging Economies University Rankings Kriterleri

Hacettepe Üniversitesi 2019-2020-2021 Karşılaştırması

THE Criteria

2020

2021

2022

Teaching

28.4

26.4

26.8

Research

13.1

13.2

13.5

Citations

70.5

73.7

61.1

Industry Income

37.5

36.0

37

International Outlook

25.0

24.4

24.3

Overall

32.8

32.6

29-30.7


Hacettepe Üniversitesi’nin THE Emerging Economies University Rankings 2022’de katılımcı sayısındaki artışla birlikte özellikle atıf etkisi (Citation) başlığında yükselişini sürdüremediği ve Türkiye’deki üniversiteler arasında Çankaya (citation score:100) ve İstanbul Medeniyet (citation score:66) üniversitelerinin ardından 3. sırada yer aldığı gözlemlenmektedir.