Tıbbi Genetik Kongresi'nden 2 ödülle döndüler

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bu yıl Dalaman'da 15.’si düzenlenen uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi'ne 7 sözlü sunum ile katkı sağladı.

Öğr. Gör. Dr. Beren Karaosmanoğlu, yürütücüsü olduğu HÜ-BAP projesinin sonuçlarını sunduğu çalışmasında RNA tabanlı terapötikler alanında “Allel-Spesifik Anti-Sense Oligonükleotidler: Kalıtsal retina hastalıklarında ‘’ince ayar’’ tedavi mümkün olabilir mi?” başlıklı sunumuyla “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”nü aldı. Ar. Gör. Dr. Ayşe Gürel ise proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Arda Çetinkaya'nın danışmanlığında, RiboEurope konsorsiyumu altında Diamond-Blackfan Anemisi’nin genetik etiiyolojisinin aydınlatılmasıyla ilgili tez çalışması kapsamında “RPS29 İlişkili DBA’da Kalıtım Kalıbı Yeniden Tanımlanıyor” başlıklı sunumuyla “Sözel Bildiri Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.