Türk Biliminin 70 Kişilik "As Takımı"

"Herkese Bilim Teknoloji" dergisinden Derin Orhon, Seval Sözen ve Şeyda Duba, belirli kriterleri dikkate alarak, Türkiye özelinde bir üstün bilimsel başarı grubunun listesini yayınladılar. Araştırma yazısında vurgulamış oldukları gibi, dünyanın her yerinde üstün bilimsel başarının açık göstergesi olan H indeksi ve atıf sayısı, bu listenin hazırlanmasında dikkate alınmış olan kriterler. Araştırmada H indeksi için 50, atıf içinse 10.000 değerleri eşik olarak kabul edilmiş. Veritabanı olarak ise benzerlerine kıyasla daha yüksek kaynak sayısına ulaşan ve olası isim benzerliklerinin yarattığı yanlışlıkların daha kolay tespit edilebildiği Google Scholar kullanılmış.

 

Standart değerlendirmelerden farklı olarak bu listeyi öne çıkaran 2 önemli nokta var:

1. Çalışmaların tümü ile ya da ağırlıklı olarak Türkiye adresli bilimciler tarafından yapılmış olması.
2. CERN kaynaklı araştırma makaleleri listeye dahil edilmemiş.

Araştırmada, Prof. Murat Alper'in geniş kapsamlı araştırmasının yanında son yıllarda yapılan benzer çalışmalar ile bilimsel kurulların tüm kayıt ve belgeleri incelenmiş. Sonuç olarak 70 bilimciye ait veri, tablo halinde listelenmiş. 70 kişilik AS Takımı'nın içinde yer alan 9 Hacettepeli'nin isimleri ise şöyle:

1. Prof. Dr. Adil Denizli
2. Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu
3. Prof. Dr. Murat Akova
4. Prof. Dr. Olgun Güven
5. Prof. Dr. S. Lale Tokgözoğlu
6. Prof. Dr. Seza Özen
7. Prof. Dr. Turgay Dalkara
8. Prof. Dr. Vural Gökmen
9. Prof. Dr. Zümriye Aksu

Araştırmacılar, özellikle son beş yıldaki çalışmaları yansıtan göstergelerin gurur verici olduğunun ve 50/10.000 eşik değerini aşan bir çok bilimcimizin olduğunun da altını çiziyorlar.