Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı Tamamlandı

Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde bulunan binasında yüz yüze gerçekleştirildi. İlki 1968; ikincisi 1975, üçüncüsü 1997, dördüncüsü ise 2015 yıllarında gerçekleştirilen nüfusbilim konferansları dönemin nüfus dinamiklerinin anlaşılması, nüfus politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir etkinlik olarak görülüyor.

Göçün ekonomik, sosyal, politik etkilerinin yanısıra nüfus dinamikleri üzerinde de önemli bir etkisi olmasından yola çıkarak Beşinci Nüfusbilim Konferansı’nın ana teması “Türkiye ve Göç” olarak belirlendi. Konferansta göç ile ilgili konuların yanısıra nüfusbilimin kapsamında olan doğurganlık, aile ve hanehalkı, yaşlılık ve kuşaklararası ilişkiler, ölümlülük ve yaşam beklentisi, nüfus ve sağlık politikaları, araştırma yöntemleri gibi çok sayıda farklı konu incelendi.


Konferans bünyesindeki 21 sözlü sunum oturumu ve 1 poster oturumuna 12'si yurt dışından olmak üzere 135 araştırmacı katıldı.

Demografi biliminin interdisipliner doğası gereği, konferansa demografların yanısıra sosyoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, şehir ve bölge planlaması, istatistik, coğrafya, tarih, matematik, kadın çalışmaları, siyaset bilimi, sosyal hizmet, halk sağlığı, pediatri alanında çalışan çok sayıda akademisyen ve araştırmacı ilgi gösterdi.

Konferans açılışında konferans başkanı, Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Ulucan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Al Farah Çocuk Korosu sahne aldı. Koronun ardından Prof. Dr. İlhan Tekeli “Türkiye’nin Göç Tarihi Hangi Göç Kategorileri İçinde Ele Alınabilir” başlıklı konferans açılış konuşmasını yaptı.

Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmasının hemen ardından gerçekleştirilen “Beşinci Nüfusbilim Konferansı”nın nüfus konularının bilimsel olarak etkin bir şekilde tartışılmasına, disiplinlerarası etkileşimin artırılmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Konferans programına http://www.tnbk5.org/ adresinden erişilebilir.