UI GreenMetric sıralamasında hızlı yükseliş

Üniversiteleri sürdürülebilirliğin çeşitli alanlarında değerlendiren, Yeşil Kampüs Sıralaması olan UI GreenMetric 2023 sıralamaları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Türkiye genelinde 28. sırada, dünya genelinde ise 312. sırada yer aldı. Üniversitemiz geçen seneye kıyasla önemli bir ilerleme kaydederek Türkiye genelinde 14 basamak, dünya genelinde 169 basamak yükselme sağladı.
Hacettepe Üniversitesi, ikinci kez başvurduğu “UI Greenmetric - Sürdürülebilir Kampüs” 2023 sıralamasında dünya genelinde başvuru yapan 1183 üniversite arasından 312, Türkiye genelinde başvuru yapan 98 üniversite arasından 28. sırada yer aldı. UI GreenMetric tarafından oluşturulan Hacettepe Üniversitesine yönelik detaylı rapor için tıklayınız.                                                         

Hacettepe Üniversitesi olarak UI Greenmetric 2023 sıralamasında önde gelinen Kampüs Alanı ve Altyapı, Atık ve Ulaşım kategorilerinin Türkiye ve dünya genelindeki sıralamaları grafikte görüldüğü gibidir. 

                                  Türkiye Genelinde Hacettepe Üniversitesi                                                                                                                          Dünya Genelinde Hacettepe Üniversitesi 

                                                      

En başarılı olduğumuz kategori “Kampüs Alanı ve Altyapı”

Üniversitemiz, üst sıralamalarda yer aldığı kategorilerden “Kampüs Alanı ve Altyapı” başlığında dünya genelinde 12, Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin ormanlık ve yeşil alanları, açık alanları ve yapılı çevre oranları, flora ve fauna zenginliği ve onları koruma (kampüs tarımı vb.) çalışmalarının yanı sıra güvenlik-sağlık olanakları ve engelsiz yaşam olanakları gibi birçok başlık altında yer alan verileri dikkate alınarak mevcut sıralama elde edildi. “Kampüs Alanı ve Altyapı”, Hacettepe Üniversitesinin mevcut sıralamaları arasında dünya genelinde ve Türkiye genelinde en başarılı olduğu kategori oldu. 
“Atık” kategorisi, üniversitemizin dünya genelinde 80. sırada, Türkiye genelinde ise 9. sırada yer aldığı bir başka önemli kategoridir. Bu alanda değerlendirilen ve Hacettepe Üniversitesinin öne çıktığı başlıklar arasında kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik programlar, organik, inorganik ve toksik atık geri kazanım miktarları ve atıksu bertarafı yer alıyor. Bu başlıklara ilişkin sunulan verilerle “Atık” kategorisi, geçen seneki sıralamalara kıyasla çok önemli bir aşama kaydettiğimiz bir kategori oldu. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde son 1.5 yılda Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen atıklara yönelik çeşitli eylemler ile birlikte hızlı bir yükseliş sağlandı.
Üniversitemiz “Ulaşım” başlığında ise dünya genelinde 173, Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı. Kampüslerimizde yer alan ring hizmetleri, personel servisleri, araç park alanları ve özel araç kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar ile sıfır emisyonlu araç kullanımı gibi ulaşımı geliştirmeye yönelik politikaları doğrultusunda, bu konu başlığında da kayda değer bir sıraya yerleşti.