Üniversitemizin 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlandı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenliyor.

Bu çerçevede, 2006 yılından bu yana yıllık olarak hazırlanan Hacettepe Üniversitesi İdare Faaliyet Raporları, üniversitemiz web sayfasından kamuoyu ile paylaşılıyor. Söz konusu İdare Faaliyet Raporları, üniversitemizin akademik, idari ve mali açıdan gelişiminin değerlendirilebilmesi, paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve kurumsal hafızanın oluşturulması açısından önemli bir işlev görüyor.

Üniversitemizin 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren, 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
https://sgdb.hacettepe.edu.tr/sayfa_dosyalari/raporlar/faaliyet/2022faaliyetraporu.pdf