Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı yayımlandı

Kurulduğu 1967 yılından bu yana, elli beş yıllık bir geçmişe sahip olan Hacettepe Üniversitesi, dünyanın köklü üniversiteleri ile kıyaslandığında kısa bir maziye sahip olmasına rağmen eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında önemli başarılara imza atarak rekabetçi bir konuma ulaştı. “Daha ileriye... En iyiye…” vizyonu ile hareket eden üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından tescillenen “Araştırma Üniversitesi” kimliğiyle, önümüzdeki yıllarda da araştırmaya dayanan eğitim ve öğretim vurgusu ile çalışmalarına güçlü bir şekilde devam etmeyi planlıyor.

Üniversitemizin elli beş yılda geldiği noktanın korunabilmesi, kurumsallaşmış bir yapının ve hizmet standartlarının oluşturulabilmesi ve garanti altına alınabilmesi için yükseköğretim alanında artan ulusal ve uluslararası rekabet ortamında profesyonel bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiği düşüncesiyle gerçekleştirilen 2023-2027 Stratejik Planı yayımlandı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanan Hacettepe Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Planı'na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://sgdb.hacettepe.edu.tr/sayfa_dosyalari/raporlar/stratejik_plan/2023-2027_HU_SP.pdf