Üniversitemizin kalite elçisi Eren Çanga, EQAF 2022'de

European Quality Assurance Forum 2022 (EQAF 2022), West University of Timisoara ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya’nın Temeşvar kentinde düzenlendi. European University Association (EUA), European Network for Quality Assurance (ENQA), European Students’ Union (ESU) ve European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) tarafından organize edilen foruma, ESU Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci Havuzu üyesi olan Eren Çanga Türkiye’den katılan tek temsilci oldu.  

"Şekillendirmek mi, paylaşmak mı? Değer güdümlü Avrupa Yüksek Öğretim Alanında Kalite Güvencesi” başlıklı forumda, Avrupa yüksek öğrenim alanında kalite güvencesi için standartlar ve yönergeler (ESG),  akademik özgürlük, kurumsal özerklik, yüksek öğretim kurumlarının yönetimine öğrenci katılımı, kapsayıcılık ve eşitlik gibi demokratik yüksek öğretim sistemlerinin ortak değerleri konuları görüşüldü.

Sunum ve çalıştaylardan oluşan oturumlarda, Avrupa politikaları ve eğilimleri, Ar-Ge ve Forum temasıyla ilgili pratik vaka örnekleri ve daha genel olarak kalite güvencesindeki güncel gelişmeler de ele alındı.