100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu

Üniversitemiz Rektörlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen, Edebiyat Fakültesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin işbirliği, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarının da katkı sunduğu Cumhuriyetimizin 100.  Yılı Etkinlikleri kapsamında, 13-14 Kasım 2023 tarihlerinde Beytepe Kampusu Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilen 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, birbirinden değerli yirmi akademik sunumla Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında tarihi, siyasi, hukuki, iktisadi,   kültür- sanat, edebiyat, eğitim, dil ve sağlık konularında edinilen kazanımlar kapsamlı bir şeklide ele alan en önemli sempozyumlardan biri oldu. Öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi gören sempozyumumuz, Hacettepe Üniversitesi dışından farklı üniversitelerden dinleyici olarak katılan akademisyen ve öğrencilerin de varlığı ile dikkat çekti.