Dr. Yalçın ve Dr. Aydın'ın projeleri TÜSEB tarafından desteklenecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten, problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek, ticarileşme potansiyeli taşıyan, ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen A Grubu ve B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları’na başvuru yapan proje önerileri değerlendirildi.

A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı sonuçlarına göre, üniversitemizden 2 öğretim üyesinin projesi desteklenmeye layık görüldü.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddika Songül Yalçın’ın yürütücüsü olduğu, "Gestasyonel Diyabetes Mellitus tanısı alan annelerin sütlerinde lipidomik ve metabolomik durumunun incelenmesi" adlı proje ve Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Aydın’ın yürütücüsü olduğu, “Alt Birim Monkeypox Aşısı Araştırma ve Geliştirme Çalışması” adlı projesi TÜSEB tarafından desteklenecek.