REDCap Kurumsal Hasta Kayıt Sistemi'nin Tanıtım Toplantısı yapıldı

Üniversitemiz Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN)’nin üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği-Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü iş birliği ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı desteği ile https://redcap-hugen.hacettepe.edu.tr adresli REDCap Kurumsal Hasta Kayıt Sistemi Veri Tabanı oluşturuldu.

Vanderbilt Üniversitesiyle tamamlanan protokol uyarınca, REDCap konsorsiyumunun kullanımı konusunda yetkilendirilen HÜGEN koordinatörlüğünde hazırlanan veri tabanının kullanımı, HÜGEN Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenen ilkelere tâbi tutuldu.

REDCap Kurumsal Veri Tabanı, hastaların retrospektif ve prospektif olarak kaydedilmesini amaçlayan, hem hastalıkların epidemiyolojisinin belirlenmesine, hem de tedavi ve takiplerin kayıt altına alınmasına olanak tanıyan çok merkezli veri kütüğü olarak tasarlandı.

Bu kapsamda, 7 Mayıs’ta HÜGEN koordinatörlüğünde; Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Murat Özdede’nin konuşmacı olarak katıldığı, REDCap hasta kayıt sisteminin kullanım esaslarının veri tabanı üzerinde uygulamalı olarak gösterildiği bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Ünal ve HÜGEN Müdürü Prof. Dr. Fatih Özaltın’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, Öğr. Gör Dr. Murat Özdede’nin REDCap hasta kayıt sistemi tanıtım ve bilgilendirme sunumuyla devam etti. Sunum sonrası REDCap veri tabanına kayıt sürecinin tüm basamakları uygulamalı bir şekilde gösterildi.  Uygulamalı gösterimin ardından katılımcıların görüş, öneri ve sorularına yer verilen  tartışma oturumu ile toplantı sona erdi.